Åbning af plastikflaske baller PET-PP-PS-HD-PC-LD-PE-PVB

Hårdt pressede baller bliver løsnet helt og flaskerne kommer ud en efter en, uden at være ødelagt.Opløsningsgrad ca. 96 %.

ACA balleåbner er særdelesvelegnet til åbning af plastikflaskeballer med PET, RPET, HDPE, mælkedunke mm. ACA balleåbner åbner selv hårdt pressede plastikflaskeballer, såvel store som små baller, så flaskerne vil blive løsnet helt og kommer ud en efter en, uden at være ødelagt. Opløsningsgrad ca. 96 %. Herved opnås en efterfølgende nem farveog materialesortering, samt flowstyring i hele det efterfølgende anlæg. ACA balleåbneren er en meget stærk maskine og billig i drift. Outputmængden kan justeres efter ønske.

Balleåbneren kan åbne disse plasttyper:

 • PET
 • PP
 • PS
 • HD
 • PC
 • LD
 • PE
 • PVB

ACA balleåbner med kundetilpassede tragt.

Fordelen ved en langsom kørende balleåbner

ACA balleåbneren har langsomt kørende skruer, og derved bliver plast flaskerne løsnet helt og flaskerne kommer ud en efter en, uden at være ødelagt. Opløsningsgrad ca. 96 %

Hvad sker der med de sidste 4% der ikke opløses?

Vi løsner stort set alle flasker fra hinanden, men det kan aldrig være 100%, hvilket er grunden til de 96%.

Balleåbner kan tilpasses efter kapacitet

ACA Balleåbner fås i forskellige varianter. Balleåbneren kan leveres i standard størrelse med 2, -3, -4, -6, -8, -10 skruer afhængig af den ønskede kapacitet. Og kundetilpassede tragt størrelser fra 2 m3 til 20 m3.

Vigtige ting ved opløsning af plastikflasker

 1. Styre flowet for output fra maskinen, som kan gøres ved at styre hastigheden op eller ned, så det sikre et jævnt flow hele tiden
 2. Vi adskiller produktet 96% fra hinanden
 3. At flaskerne ikke går i stykker 

De skal hakkes til små plastik granulater bagefter, men det er nemmere at sortere ét helt stykke. 

Hvis der eksempelvis kommes 1 ton plast baller i maskinen, der skal sorteres i forhold til materiale eller farver, vil der i ACA’s balle åbner komme 1000 stykker ud, hvorimod der i andre tilsvarende maskiner, vil komme op til 10.000 stykker ud. 

Alle kan løsne og åbne en balle, men ACA har forståelse for at simplificere og gøre det nemmere at sortere og bearbejde output.

w

Send en mail nu og hør hvorfor vores neddelere er unikke!

;
w

Ring nu og hør hvorfor vores neddelere er unikke!

Meget effektiv balleåbner til plastflasker

ACA balleåbneren har langsomt kørende skruer, og derved kommer Balleåbneren’s output ud i en jævn strøm. Opløsningsgrad ca. 96 %. Dette gør, at den efterfølgende sortering af materialet gør det meget nemmere at optimere produktionen.

Nem sortering efter farve og materiale - ca. 96 %

Da flaskerne kommer ud enkelt vis – opløsningsgrad på ca. 96 % – opnås der en efterfølgende nem farvesortering og materiale sortering, samt flowstyring i hele det efterfølgende anlæg.

Balle åbneren kan også bruges til flowstyring i virksomheden

ACA balleåbneren kan udstyres med en styring som gør at man meget nemt kan styre hele flowet i sorteringen meget bedre. Flaskerne kommer ud enkeltvis – hele. Opløsningsgrad ca. 96 %.

Hvordan kan maskinen integreres i workflowet?

Standalone er maskiner der står alene og arbejder. Det er muligt at bruge maskiner, alene eller integreret med andre maskiner i en arbejdsproces. 

Efter maskinerne har modtaget input, vil maskinen arbejde og efterlade output som kan frasorteres og genanvendes.

Balleåbneren bruges ofte som den første af flere maskiner, det vil sige at denne balleåbner er første step af flere maskiner, der på den måde bruges til at styre hele workflowet med. 

Eksempelvis kan der i en virksomhed være 20 maskiner, der samlet set udgør workflowet. ACA Industris balleåbner er i denne sammenligning den første maskine der placeres og dermed er den afgørende for virksomhedens flow, da den kan styre hvor meget output der skal komme, hvor tit det skal komme og hvordan. 

Flowstyring med ACA balleåbner til PET

Styringen gør at output kan præciseres enormt fint. Hvis output kommer jævnt og ensartet ud, kan det optimere og styre processerne og den efterfølgende drift. Det gør det nemmere at planlægge og styre processen, når der kommer et jævnt flow regelmæssigt.

ACA balle åbner med kundetilpassede løsning

Stærk balleåbner

For at undgå haveri og opnå lang levetid og sikre stabil drift på denne maskine, der har et drejningsmoment på 13.000 Nm og en vægt på op til 20 tons, reversere den ved overstrøm.

Balleåbneren åbner selv hårdt pressede baller samt løse baller med plastik flasker. Opløsningsgrad ca. 96 %.

Balle åbneren er billig i drift

Maskinen er konstrueret med henblik på at opnå en lang levetid på de bevægelige dele. Derfor rører de bevægelige dele ikke hinanden. Det er plastballerne der bliver kunst mod hinanden, for at få flaskerne skilt fra hinanden. 

Effektiv balle åbner til åbning af plast baller og briketter

Genanvendelse af plastik emballage

Heldigvis så har vi mulighed for at gøre ret mange ting for at mindske den skadelige virkning fra plastik på vores miljø. En af dem, som er mest effektiv udover selvfølgelig helt at eliminere brugen af plastik er, at forsøge at genanvende plasten så meget som muligt. Ved at have fokus på recycling af plastmateriale gør man miljøet en meget stor tjeneste, og er med til at sørge for, at vi kan efterlade en beboelig planet til vores børn og børnebørn. Ved at bruge en balleåbner kan man opløse baller næsten hundrede procent, og på den måde sørge for, at plastflaskerne kan genanvendes. Denne praksis er både økonomisk givtig samt miljømæssigt ansvarlig.

Det er muligt at få balleåbnere som er hundrede procent tilpasset din virksomheds behov. De kan leveres med forskelligt antal skruer alt efter hvor stor volumen man har brug for, at kunne køre igennem. Det er nemt at integrere balleåbneren i virksomhedens workflow, da den er nem at komme til at fylde hvad enten materialet kommer fra et transportbånd eller bliver læsset op i tragten med en truck. En balleåbner har den helt store fordel, at den kan løsne sammenpressede PET-flasker fuldstændigt uden at ødelægge dem, således at man nemt kan genanvende dem eller få dem yderlige sorteret.

Output af plastikflasker

w

Support 24/7

Vi yder 24/7 support, så vi er altid til at få fat på. Har du problemer, så giv os endelig et kald. Vi skal nok få løst dine problemer, så du kan komme godt videre.

Vil du ringes op?

ACA Industry ApS, DK-5220 Odense SØ, Denmark