ACA neddeler - recycling af mineraluld og glasuld

Neddeler til recycling af mineraluld – glasuld – sølvfolie. Neddeleren åbner og neddeler isoleringsmaterialet og adskiller emballagen fra isoleringsmaterialet til senere frasortering og genanvendelse. Neddeleren kan neddele isoleringsmaterialet så småt som kunden ønsker det. ACA neddeleren er særdeles velegnet til knusning / neddeling af isoleringsmaterialet for genbrug af isoleringsmateriale, gammelt som nyt for senere genanvendelse.

Knuser til recycling af glasuld og mineraluld fra genbrugsstationer og indsamlinger fra byggepladser, ny opførelse af bygninger, nedrivning af bygninger

ACA neddeleren åbner og neddeler mineralulden og adskiller emballagen fra mineraluldsmaterialet til senere frasortering og genanvendelse. Efter frasortering af emballagen kan isoleringsmaterialet genanvendes til ny produktion. ACA neddeleren er egnet til drift 24/7 med stor kapacitet. Outputtets størrelse kan tilpasses efter ønske.

Mineraluld til genanvendelse

ACA neddeler / knuser til recycling af glasuld og mineraluld fra genbrugsstationer og indsamlinger fra byggepladser, ny opførelse af bygninger, nedrivning af bygninger.

Kunde tilpasset tragt

ACA neddeleren har en stor tragt som bliver kundetilpasset, så den er nem at læsse med gravko eller fra et transportbånd.

ACA neddeler i drift glasuld 24/7

Neddelerens specielle opbygning gør, at selv meget lette emner bliver trukket ned i maskinen uden at danne bro og bliver ubesværet neddelt.
w

Send en mail nu og hør hvorfor vores neddelere er unikke!

;

Danner ikke bro ved mineraluld

Grov knuseren neddeler glasulden og adskiller glasulden / mineraluld fra fremmedlegemer såsom alu folie, emballage, søm, stålskinner, træ mm til senere frasortering. Efter frasortering kan glasulden genanvendes.

Langsom kørende granulator til glasuld / mineraluld

ACA neddeleren er en langsom kørende maskine og neddeler selv hårdt pressede glasulds plader eller rør uden nogen problemer. Maskinen er stærk og har et stort drejningsmoment.

Maskinen’s drift gør den meget effektiv

Neddeleren’s output kommer ud i en jævn strøm. Som gør sigtning af materialet nemmere til de næste dele af produktionen.

 

Danner ikke bro ved mineraluld

Neddeler med 6 skruer

Stærk maskine

Vores maskine der har et drejningsmoment på 13.000 newtonmeter og en vægt på op til 20 tons, reversere ved overstøm. Herved undgås havari og maskinen opnår en lang holdbarhed samtidig med at den sikre virksomheden en stabil drift.

Billig i drift

Maskinens bevægelige dele rører ikke hinanden, derved lang levetid på delene, da det er glasulden der bliver knust mod hinanden.

Maskinen’s drift gør den meget miljørigtig og støjsvag

Neddeleren’s støjniveau er på 75 DB 1 meter fra maskinen ved tom kørsel. Når man har en maskine der kun kører 15 omdr. i minuttet vil der kun være minimal udvikling af støv.

w

Ring nu og hør hvorfor vores neddelere er unikke!

Output af mineraluld / glasuld

Output af granuleret mineraluld / glasuld

ACA’s justerbare system gør det nemt at bestemme hvordan man vil have outputtet. Ved at ændre på de nemt udskiftende knive, kan man ændre på størrelsen af outputtet. 

Recycling af glasuld og mineraluld med alu folie

w

Support 24/7

Vi yder 24/7 support, så vi er altid til at få fat på. Har du problemer, så giv os endelig et kald. Vi skal nok få løst dine problemer, så du kan komme godt videre.

Vil du ringes op?

ACA Industry ApS, DK-5220 Odense SØ, Denmark