ACA neddeler til recycling af gipsaffald fra nedbrydning og genbrugspladser

Maskinen neddeler genbrugsgips, gipsrester, gipsaffald fra nedbrydning, indsamlet gips fra genbrugspladser og renoveringer. Neddeleren knuser gipsen og adskiller gipsen fra papir, isolering, stålskinner, plastik, træ, kabler, søm og skruer til senere frasortering. Efter frasortering af papir, isolering, stålskinner, træ, søm, skruer, kabler mm kan gipsen genanvendes til ny produktion af gipsplader. ACA neddeleren formår at neddele gipsen uden at forurene gipsen med papiret. ACA neddeleren er meget billig i drift med god økonomi og egnet til drift 24/7, med stor kapacitet.

Input gipsaffald

Gips fra genbrugspladser til genanvendelse

ACA neddeler / knuser til recycling af gipsaffald og gips rester fra genbrugsstationer og indsamling for bedre genanvendelse.

ACA neddeler / knuser har en stor tragt som bliver kundetilpasset, hvor man nemt kan læsse med en gravko eller fra et transportbånd.

Recycling af gipsaffald

Neddeleren knuser gipsen og adskiller gipsen fra fremmedlegemer såsom papir, isolering, stålskinner, plastik, træ, søm og skruer til senere frasortering.

Langsom kørende neddeler til gips recycling

ACA neddeler / knuser er en maskine med 15 omdr i minuttet, som gør det til en langsomkørende maskine. Neddeleren har pr. skrue, et drejningsmoment på 13.000 newtonmeter, også ved det lave omdrejningstal. 

w

Send en mail nu og hør hvorfor vores neddelere er unikke!

;
w

Ring nu og hør hvorfor vores neddelere er unikke!

Effektiv neddeler til gips recycling

Neddeleren’s output kommer ud i en jævn strøm. Dette gør sigtningen af materialet efterfølgende en del nemmere at optimere, for resten af produktionen.

Stabil og sikker neddeler til neddeling af gips

Drejningsmomentet på 13.000 Nm og en maskinvægt på op til 20 tons, samt at maskinen reverserer ved overstrøm, medfører at man undgår at maskinene havarere og at der sikres stabil virksomehdes drift og lang holdbarhed. 

Billig i drift

For at sikre at maskinene har lang levetid, rører maskinens bevægelige dele ikke hinanden. Det gøres ved at det er gibs-resterne og -pladerne der knuses mod hinanden. Maskinen sikre herved at metal, papir og gisps bliver sepereretet. Maskinene vil senere sørger for at det bliver adskilt fra hinanden.

ACA neddeler i drift
Gips output

Genanvendelse matcher tidens krav

Det er helt i tråd med tiden, at vi så vidt muligt genanvender gipsaffald. Miljøstyrelsen anbefaler for eksempel i sin vejledende udtalelse fra efteråret 2015, at gips genanvendes eller genbruges. Forskellen er, om gipsen neddeles, inden den bruges igen, eller om man kan bruge gipspladerne til nye ting direkte.

Ud over at blive brugt til nye gipsplader kan den neddelte gips og brugt ved produktion af cement. Desuden kan det bruges i kompost eller til afdækningsformål. Her viser Miljøstyrelsens undersøgelser dog, at den bedste miljøprofil ved at bruge det neddelte gipsmateriale findes, hvis man bruger det til nye gipsplader eller ved produktion af cement.

Output

ACA neddeler’s / knuser ’s fleksible system gør, at man nemt kan bestemme størrelsen på det output af ens materiale ved at ændre på de roterende knive. Som er nemme at skifte.

Neddelt gips uden forurening

ACA neddeleren formår at neddele gipsen uden at forurene gipsen med papiret for senere genanvendelse til nye gipsplader.

Tilpasses behovet

En ACA neddeler kan tilpasses kundes behov, således at maskinen leveres i den størrelse, der giver bedst økonomi hos kunden, og som bedst løser den konkrete opgave. Neddeleren er designet til at være i drift 24 timer i døgnet, så det er en fordel at vælge en maskine, hvor man udnytter så stor en del af kapaciteten i så højt et timetal som muligt. Med andre ord er der ingen grund til at vælge den største model med 12 skruer, hvis man bedre kan udnytte en mindre model. Og omvendt kan en mindre model udbygges, hvis behovet ændrer sig opad.

Når gips bliver genbrugt

Gips er et naturmateriale, som i sin oprindelige form blandt andet brydes i miner i Spanien. En meget stor andel af den gips, der bliver til gipsplader i industrien, kommer dog fra landets kraftvarmeværker.

Her dannes der gips, når der anvendes kalk til at rense og neutralisere røgen. Denne gips kan så indgå i produktionen af gipsplader på de fabrikker, der findes i landet.

Gips har også den egenskab, at brugte gipsplader, afskær og andet gipsaffald fra eksempelvis nedbrydning kan knuses og anvendes igen ved produktionen af nye gipsplader. Gipsplader er altså et naturprodukt, som oven i købet er med til at mindske miljøbelastningen fra kraftvarmeværker, og som kan indgå i et nyt gipsprodukts livscyklus.

ACA neddelere til gipsprodukter er en aktiv del af denne genanvendelsesproces. Neddeleren er både relevant på et genbrugsscenter, hvor der indsamles gipsplader, og hvor man så kan levere råvarer videre til en gipspladefabrik, og til nedbrydningsvirksomheder, hvorfra man sælger forskellige fraktioner videre.

Neddelere anvendes også direkte på de forskellige gipspladefabrikker, hvor man så lokalt kan neddele fejlpartier eller smårester, som ikke er salgbare, uden at skulle transportere gipspladerne til en ekstern nedbrydningsvirksomhed.

Gips efter sigtning

Efter sigtning af det knuste materiale har man typisk 3 fraktioner – gips / papir /  jern fraktion.

Papir efter sigtning

Efter sigtning af gipsen er der store stykker papir med lidt gips på for senere genanvendelse

Metal adskilt fra genbrugsgips

Efter sigtning af gipsen har man en jernfraktion bestående af frasorteret jern, skruer, stålskinner, metalrammer, jern beslag og søm. Disse dele ødelægger ikke maskinen og kan sendes til senere genanvendelse

w

Support 24/7

Vi yder 24/7 support, så vi er altid til at få fat på. Har du problemer, så giv os endelig et kald. Vi skal nok få løst dine problemer, så du kan komme godt videre.

Vil du ringes op?

ACA Industry ApS, DK-5220 Odense SØ, Denmark