gipsaffald

ACA neddeler til gipsrecycling af gipsaffald

ACA neddeleren er særdeles velegnet til genanvendelse af gipsaffald. Maskinen neddeler genbrugsgips, gipsrester, gipsaffald fra nedbrydning, indsamlet gips genbrugspladser, renoveringer, nedrivninger, arbejdspladser. Neddeleren knuser gipsen og adskiller gipsen fra papir, isolering, stålskinner, plastik, træ, kabler, søm og skruer til senere frasortering. Efter frasortering af papir, isolering, stålskinner, træ, søm, skruer, kabler mm kan gipsen genanvendes til ny produktion af gipsplader. ACA neddeleren formår at neddele gipsen uden at forurene gipsen med papiret. ACA neddeleren er meget billig i drift med god økonomi og egnet til drift 24/7, med stor kapacitet.