gipsplader

ACA neddeler gipsrecycling af gipsrester til genbrug

ACA neddeleren neddeler gipsrester til senere genbrug. Neddeleren knuser gipsen og adskiller gipsen fra papir, isolering, stålskinner, plastik, træ, kabler, søm, skruer til senere frasortering. Efter frasortering af papir, isolering, stålskinner, træ, søm, skruer, kabler mm kan gipsen genanvendes til ny produktion af gipsplader. ACA neddeleren formår at neddele gipsen uden at forurene gipsen med papiret. Størrelsen på outputtet kan justeres efter ønske.